เกี่ยวกับเรา

บริษัท โฮวา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท โฮวา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำในการให้บริการสินเชื่อ และบริการด้านสารสนเทศเกี่ยวข้องกับรถแท็กซี่ ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2523 จนถึงปัจจุบันมีจำนวนรถแท็กซี่ จำนวนกว่า 4,000 คัน นอกจากนั้นบริษัทยังเป็นผู้ให้บริการศูนย์สื่อสาร GPS และ ผู้จำหน่ายมิเตอร์สำหรับรถแท็กซี่ที่ได้รับการรับรองโดย กสทช.และกรมการชนส่งทางบก

โฮวามุ่งมั่นที่จะให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในราคาที่คุ้มค่า เรามีระบบจ่ายงานและระบบบริหารงานรถยนต์แบบฟลีท แอปพลิเคชั่นบนมือถือ และระบบมิเตอร์แบบดิจิตอลแบบออลอินวัน ที่รวบรวมระบบสื่อสาร 3G และ ระบบ GPS ในเครื่องเดียวกัน

เรามีทีมงานที่มีความสามารถและกระตือรื้อร้น พร้อมทั้งประสบการณ์ทางด้านการบริการและเทคโนโลยี มีความเข้าใจทางด้านเทคนิคและธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า พัทธมิตร และผู้โดยสารอย่างแท้จริง

howa

สารจากท่านประธาน

สืบสานความสำเร็จ
ตั้งแต่เด็กๆ คุณพ่อผมจะกล่าว 3 ประโยคนี้เสมอ เพื่อเป็นหลักในการทำธุรกิจ

“ค้าขาย ต้องมีกำไร”
“ค้าขาย เจริญ ต้องมีคุณธรรม”
“ค้าขาย ยั่งยืน ต้องซื่อสัตย์”

ตัวผมเองก็ได้ส่งต่อคำสอนเหล่านี้ ไปยังสมาชิกของครอบครัว และเพื่อนร่วมงานทั้งหมด ซึ่งพวกเขาสามารถนำไปใช้ได้ทั้งในเรื่องธุรกิจ และชีวิตส่วนตัว ในโลกธุรกิจที่มีความท้าทาย เราไม่สามารถคาดหวังจะประสบความสำเร็จแต่อย่างเดียว แต่จะต้องสืบสานและยึดถือคุณค่าและวิสัยทัศน์ที่น่าภาคภูมิใจ เป็นมรดกสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นด้วย ดังนั้นทุกธุรกิจ ที่เราทำจึงมีฐานรากมาจากพันธกิจ และค่านิยมหลักอันเดียวกัน

ผลที่ตามมาก็คือ กลุ่มบริษัทของเราได้ขยายตัวในช่วงเวลาที่ดี และสามารถรักษาเสถียรภาพในยามวิกฤต ได้เป็นอย่างดี ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดในความสำเร็จของเรา ก็คือ ความเชื่อมั่นและการสนับสนุน จากลูกค้าและพันธมิตร รวมถึงความทุ่มเทอุตสาหะของพนักงานทุกคนที่ได้ร่วมงานกับเรามาอย่างยาวนาน

ผมมุ่งมั่นและมุ่งหวังที่จะนำเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพเกินความคาดหวังของลูกค้า ในขณะเดียวกันก็ได้สืบสานปรัชญาในการทำงานของเราสืบไป

ขอแสดงความนับถือ
นายเดโช เอี่ยมชีรางกูร

วิสัยทัศน์

เราต้องการที่จะเป็นผู้ให้บริการในระดับโลก พร้อมทั้งการนำเสนอผลิตภัณฑ์และวิธีการแก้ปัญหาที่ยอดเยี่ยม

พันธกิจ

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม ด้วยความรับผิดชอบพร้อมกับการพัฒนาความเป็นเลิศในบุคลากร วิธีการ และเทคโนโลยี เพื่อสร้างคุณค่าให้กับ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเราทุกคน

ค่านิยม

ในการขยายธุรกิจและทำกำไร เราจะทำในสิ่งที่ถูกต้อง และคำนึงถึงผลต่อสุขภาพและสวัสดิภาพ ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ

Board Of Directors

Mr. Dejo Eamsherangkul

Mr. Theerasak Eamsherangkoon

Mr. Winyoo Eamsherangkul

Mr. Pipat Eamsherangkoon

Mr. Theerasak Eamsherangkoon

Mr. Pichet Eamsherangkoon

Management Team

Mr. Dejo Eamsherangkul

Chairman & Managing Director

Mr. Hudsadin Eamsherangkul

Deputy Managing Director

Mr. Hudsadid Eamsherangkul

Marketing Director

Mr. Melvin Khoo

BD & IT Director

Ms. Patwira Nawasooksomboon

Finance Director

Mr. Seree Booncharoen

Fleet Sales Manager

Ms. Boonsri Phothisarn

Accounting Manager

Mr. Kenny Yong

R&D Manager

Mr. Thananon Khaokaeo

Infrastructure Manager

Ms. Wiratri Roekmeteeviriya

Procurement Manager

Ms. Nipa Kaewchoung

HR Manager

Ms. Somporn Poonlumnao

Customer Service Manager

Ms. Kornwipa Pannengphet

Executive Secretary

Ms. Suchawadee Khanon

Executive Secretary