ระบบบริหารจัดการติดตามยานพาหนะ

ระบบบริหารจัดการติดตามยานพาหนะ

เราเป็นผู้ให้บริการนำเข้า ติดตั้ง จัดจำหน่ายอุปกรณ์และระบบจัดการติดตามยานพาหนะ ระบุตำแหน่งปัจจุบันของยานพาหนะได้อย่างแม่นยำและส่งข้อมูลแบบทันที(Real-Time) รวมถึงแสดงสถานะการสตาร์ท/ดับเครื่องยนต์ อุณหภูมิเครื่องยนต์ อัตราความเร็วในการขับขี่ ยานพาหนะ ซึ่งเข้ามาช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้แก่หนักงานขับรถ ผู้โดยสาร ยานพาหนะ และยังช่วยเจ้าของกิจการในการบริหารจัดการยานพาหนะอีกด้วย

ทำไมถึงควรใช้บริการของเรา

ตรวจสอบได้ทุกที่ทุกเวลา

cloud_files

บันทึกข้อมูลสูงสุด 6 เดือน

ใช้งานง่ายเข้าถึงได้ทุกอุปกรณ์

notifications

ระบบแจ้งเตือน