ระบบการจองและบริหารรถลิมูซีน

ระบบจัดการการจองรถลีมูซีน

ปรับเปลี่ยนได้ตามธุรกิจของคุณ

ระบบบริหารการจอง

ติดตามและจัดการการจองตั้งต้นจนจบ ด้วยการติดตามสถานะการจอง และติดตามตำแหน่งของคนขับรถ พร้อมกับอัพเดทสถานะทุกขั้นตอน

ซอฟต์แวร์การจ่ายงาน

ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็ว ผู้จ่ายงานสามารถจัดการรายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทาง ข้อมูลผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร สถานที่รับส่ง ตารางเวลา ฯลฯ

ระบบบริหารงานลูกค้า

บันทึกข้อมูลของลูกค้า ประวัติการใช้งาน และสิ่งที่ชอบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า สามารถจัดรูปแบบการบริการได้ตรงตามต้องการ และใช้งานได้ง่าย

ระบบบัญชีและการวางบิลและใบแจ้งหนี้

ช่วยบริหารจัดการออกใบแจ้งหนี้และใบเสร็จให้กับลูกค้าและบันทึกรายจ่าย มีหน้าจอสรุปผลรายเดือน เพื่อวิเคราะห์ผล

ระบบจัดการการจองรถลีมูซีน

คุณลักษณะของระบบ