สินค้าของเรา

โฮวา เริ่มดำเนินการปรับตัวเพื่อเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิตอล ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 ด้วยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้กับมิเตอร์ในรถแท็กซี่ โฮวา จึงได้สร้างทีมงานที่มีความสามารถและกระตือรือร้น และมีประสงการณ์ยาวนานในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเพื่อพัฒนา ระบบการจ่ายงาน และการบริหารฟลีทรถขนาดใหญ่ เริ่มต้นพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์มือถือ และมิเตอร์แบบดิจิตอล ซึ่งรวมการทำงานของระบบสื่อสารและระบบติดตาม GPS ไว้ในเครื่องเดียวกัน

อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์

โป๊ะแท็กซี่

ระบบซอฟต์แวร์

แอพพลิเคชั่นจองรถลีมูซีน